MISIUNE

       Promovarea cercetării focalizate pe economia de resurse primare, minimalizarea deşeurilor/valorificarea prin reutilizare, recuperare şi reciclare, cu transformarea în materie primă secundară, pentru materiale de construcţie;
    Realizarea de produse de construcţie cu deşeuri înglobate;
    Realizarea de materiale compozite cu aplicaţii în domeniul nuclear;
    Încercări pentru determinarea proprietăţilor fizice şi de mediu ale deşeurilor minerale şi materialelor compozite cu deşeuri înglobate;
    Dezvoltarea unei echipe de cercetători de excelenţă în contextul contribuţiei materialelor de construcţie la dezvolarea durabilă, ca cerinţă fundamentală a industriei construcţiilor;
    Dezvoltarea infrastructurii de cercetare prin investiţii finanţate din contractele de cercetare;
    Promovarea colaborării naţionale şi internaţionale în domeniul gestionării deşeurilor minerale, în special prin valorificarea ca resurse minerale secundare în materiale de construcţie.