DOMENII DE COMPETENTA

       Cercetarea și realizarea de produse de construcţie cu deşeuri minerale înglobate;
 Cercetarea și obținerea de materiale compozite cu rol structural si de protectie, în domeniul nuclear;
 Investigarea caracteristicilor fizico-chimice şi mecanice prin metode distructive şi nedistructive ale materialelor/produselor de construcţie cu deşeuri înglobate;
 Investigarea caracteristicilor tehnice  și de mediu  ale deşeurilor minerale municipale şi deşeurilor/suproduselor industriale (anorganice), pentru evaluarea potenţialului de valorificare;
 Evaluarea capacității materialelor compozite cu deșeu înglobat, de imobilizare a speciilor chimice periculoase, prin proceduri de lixiviere adecvate;
 Consultanţă ştiinţifică şi tehnică pentru valorificarea în produse de construcţie a deşeurilor minerale, pe baza testelor de determinare a proprietăţilor cerute de aplicaţie.